1. TARAFLAR
1.1. SATICI
ADI/ÜNVANI: ŞEVKİYE DURGUN (gsrtropik.com)
ADRES: Manavgat / Antalya
E-POSTA: siparis@gsrtropik.com
TEL: 0534 011 8819
1.2. ALICI
Müşteri olarak nazaron.com.tr alışveriş sitesine üye olan kişi. Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.
2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu sözleşme konusu, sözleşmenin üçüncü maddesinde özellikleri, nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün ile ilgili olarak mesafeli olarak kurulan satış akdi çerçevesinde ürün bedeli ile ürün teslimi konusunda tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. İşbu sözleşme, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir.
3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN(LERİN) TEMEL NİTELİKLERİ
Malın/ Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır
4. GENEL HÜKÜMLER
4.1. gsrbotanik.com internet sitesinde, sözleşme konusu ürünün temel özelliklerini, ürünün teslim edilmesine ilişkin ön bilgilendirme formunu okuduğunu, satış fiyatı ve ödeme şekli konusunda bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini kabul beyan ve taahhüt eder. ALICI iş bu sözleşme öncesinde kendisine elektronik ortamda gönderilen Ön Bilgilendirme Formunu iyice ve tümüyle okuduğunu ve onayladığı gayri kabili rücu kabul beyan ve taahhüt eder. HİZMET ALAN, işbu sözleşmeyi ticari ve/veya mesleki amaçlarla hareket ederek akdetmediğini, işbu sözleşmeye konu ‘ürün’ü mesleki ya da ticari faaliyetleri için satın almadığını, siparişi tamamen özel(ticari ve/veya mesleki olmayan) kullanımı için satın aldığını beyan ve taahhüt eder. 6.1 İş bu sözleşme sebebi ile ALICI tüm şikayet ve itirazlarını, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince her yıl belirlenen parasal sınırlar dikkate alınarak, tüketici işleminin yapıldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine ve/veya yetkili Tüketici Mahkemelerine başvurabilir.
5. SÖZLEŞME
İş bu 5 maddeden oluşan mesafeli satış sözleşmesi 10/05/2022 tarihinde 1 (bir) nüsha olarak taraflar arasında elektronik ortamda akdedilmiş olup, işbu Sözleşme’nin 1(bir) nüshası ALICI’ya kalıcı veri saklayıcısı vasıtasıyla gönderilmiştir. Ayrıca Sözleşme’nin bir nüshası HİZMET ALAN’a elektronik posta yoluyla gönderilmiştir. ALICI, her halükarda işbu Sözleşmenin bir kopyasına gsrbotanik.com adresinden ulaşabilecektir.